بدون اغراق میتوان گفت که زبان رایج ترین وسیله ارتباطی میان آدمیان از دیرباز تاکنون بوده است. توسعه علم و فناوری در کنار تمایل نسل امروز بر آن داشت تا در سال 1390 با مدد جمعی از بهترین اساتید و تشخیص صحیح نیاز مخاطبین در شهرک پردیسان اولین موسسه زبان های خارجه را راه اندازی کنیم و در سال 1391 رسما فعالیت خود را در حوزه زبان های خارجه شروع کنیم و در حال حاضر با 3 شعبه در استان قم در حال ارایه خدمات متنوع به سنین مختلف هستیم. موسسه زبان های جهش با سابقه 10 ساله دارای مجوز رسمی از وزارت آموزش و پرورش می باشد. هسته اصلی مدیریت و آموزش این موسسه شامل اعضایی با مدارک و مدارج عالی تحصیلی همچون دکتری و کارشناسی ارشد آموزش زبان ، مدارک بین المللی تربیت کودکان و بزرگسالان می باشد.

امکانات ، خدمات موسسه زبان جهش