خدمات ما

برترین سیستم آموزشی

آموزش یکسان برای همه فراگیران، با هدف گذاری و خروجی مشخص. پیگیری جلسه ای و همیشگی کارشناسان آموزشی. هوشمندسازی کلاسها و وجود باتجربه ترین اساتیددر کلاسهای پایه.

برترین تکنولوژی

امکان تعیین سطح، انجام و رویت تکالیف، برگزاری کلاس و امتحانات آنلاین در سایت و اپلیکیشن اختصاصی آموزشگاه جهش.

کلاس های آنلاین

کلاسهای آنلاین آموزشگاه جهش بر پایه سیستم تعاملی و مشارکتی ساخته شده. این سیستم آموزشی نوین کاملا با کلاسهای یکطرفه مدارس مغایرت داشته و مدرس متکلم وحده نیست.

دوره های فشرده

برگزاری دوره های نیمه فشرده آموزش زبان به صورت خصوصی و نیمه خصوصی برای بزرگسالان حداکثر 6 نفر و مدت زمان دوره 8 ماه

چرا آموزشگاه جهش

دوره های آموزشی آنلاین

دوره های آموزشی آنلاین

کلاس های آنلاین در پلتفرم Big Blue Button برگزار میشود. همچنین برگزاری دوره های آموزشی آنلاین این امکان را برای متقاضیان فراهم می کند که بدون توجه به محل زندگی خود از این کلاسها بهره مند شوند.

+ اطلاعات بیشتر
کتب موسسه

کتب موسسه

منابع آموزشی در دوره های کودکان و نوجوانان کتاب های Big English میباشد. منابع آموزشی در دوره های بزرگسالان کتاب های Top Notch و Summit میباشد.

+ اطلاعات بیشتر
رزرو تعیین سطح

رزرو تعیین سطح

تعیین سطح آنلاین در تمامی سطوح در سایت و اپلیکیشن اختصاصی موسسه زبان جهش ،در صورت نیاز تعیین سطح شفاهی هم انجام میشود.

+ اطلاعات بیشتر

اخبار و اطلاعیه ها

دوره های فشرده بزرگسالان (صفرتا صد)
دوره های فشرده بزرگسالان (صفرتا صد)
اخبار آموزشگاه 08 بهمن 1401
برگزاری دوره های TTC (تربیت مدرس)
برگزاری دوره های TTC (تربیت مدرس)
اخبار آموزشگاه 08 بهمن 1401
برگزاری دوره های بحث آزاد
برگزاری دوره های بحث آزاد
اخبار آموزشگاه 08 بهمن 1401

وبلاگ آموزشگاه

بلاگ شماره 3

بلاگ شماره 3

.

+ اطلاعات بیشتر
بلاگ شماره 2

بلاگ شماره 2

.

+ اطلاعات بیشتر
پست شماره 1

پست شماره 1

.

+ اطلاعات بیشتر