راهنمای ثبت نام

مقررات آموزشی موسسه

ماده31

1.رعایت مقررات آموزشی و حسن رفتار با معلمان و زبان آموزان

2.رعایت نظم و انظباط هنگام ورود وخروج از آموزشگاه

3.استفاده از لباس متناسب با شئون اخلاقی واسلامی

4.مراقبت از وسائل شخصی و اهتمام در حفظ و نگهداری اموال و تجهیزات

ماده32

تحویل عکس و کپی شناسنامه یا کارت ملی الزامی میباشد.

تبصره:ثبت نام دانش آموز زیر 18 سال با تایید و حضور ولی امکان پذیر میباشد.

ماده33

زبان آموز ملزم به رعایت مقررات بوده و در صورت قصور تذکر شفاهی،کتبی و در نهایت ااخراج زبان آموز بدون استرداد شهریه وی

تذکرات

1.پس از شروع کلاس در هر ترم یا دوره استرداد شهریه ضرورتی ندارد

2.در صورتی که موسسه به هر دلیلی موفق به تشکیل و راه اندازی کلاس نشود کلیه شهریه ماخوذه باید مسترد گردد

3.چنانچه داوطلب پس از ثبت نام قطعی و قبل شروع ترم یا دوره از شرکت در کلاسها انصراف گردد آموزشگاه پس از کسر 20 درصد شهریه ماخوذه مابقی را به داوطلب مسترد نمایید.

4.تایید این فرم به منزله قبول تمام وکامل آن میباشد و تا زمان تشکیل کلاسهای حضوری و غیر حضوری اعتبار دارد و فقط برای یک ترم نمیباشد.

5.تکمیل این فرم به منزله ثبت نام قطعی نیست و به وضعیت تحصیلی متقاضی ،ظرفیت کلاس ها و پرداخت شهریه بستگی دارد.

6.موسسه تلاش میکند شرایط لازم برای ثبت نام در ترم های بالاتر را ایجاد کند لیکن از انجا که تشکیل شدن کلاس در ترم و ترم های بعدی منوط به حد نصاب رسیدن متقاضیان آن ترم میباشد لذا موسسه هیچ گونه تعهد و تضمینی برای تشکیل کلاس در ترم های بعدی ندارد.

7.ثبت  نام قطعی در صورتی قطعی تلقی میشود که شهریه واریز واز قسمت مالی دریافت کارت شناسایی صادر شود.

8.میزان شهریه به سطح و مدت ترم بستگی دارد و بر اساس بخشنامه آموزش و پرورش در هرسال میباشد.

9.غیبت بیش از 4 جلسه به منزله حذف از کلاس میباشد.عدم حضور در امتحان به منزله عدم قبولی میباشد.

10.امتحان در هر ترم میان ترم ،شفاهی و پایان ترم(کتبی)میباشد.(امکان برگزاری آزمون آنلاین وجود دارد)

11.حد نصاب قبولی در هرترم حداقل70 از 100 میباشدو نمره 65 تا 70 مشروط میباشد که فقط یک ترم هر زبان آموز میتواند از قانون مشروطی استفاده کند.