درباره ما

موسسه زبان خارجه جهش آوران گویا با شماره ثبت 1258 با مجوز اداره کل آموزش و پرورش استان قم در فروردین 1391 تاسیس شده است و دارای مجوز دخترانه و پسرانه میباشد.

خانم قیصران مدیریت شیفت دخترانه و مهدی معصومی زاده به عنوان مدیر عامل موسسه مشغول به فعالیت میباشد.